Статті

Кальцій є одним із найважливіших елементів живлення для плодового дерева. Відомо, що саме нестача кальцію у плодах часто є причиною хвороб при зберіганні (гірка плямистість, опік, сочевична плямистість та побуріння м'якоті). Але, насправді, вплив кальцію не обмежується лише цим. Вміст кальцію у плодах також значною мірою впливає на процес дозрівання плодів та чутливість до плодової гнилі.

Достатній запас кальцію у плодах має велике значення. Для того, щоб регулювати вміст кальцію всередині плоду, необхідно розуміти як відбувається переміщення кальцію всередині дерева та його засвоєння.

Етап поділу клітин

Максимальне надходження кальцію у плоди відбувається під час поділу клітин. Цей процес починається після цвітіння і триває до 6 тижнів. Дерево поглинає кальцій із ґрунту за допомогою кореневої системи, а потім переміщує вже розчинений кальцій по системі тканин ксилеми безпосе-редньо до плодів. За поглинання кальцію відповідають молоді білі кореневі волоски, тому здорова коренева система вкрай важлива для засвоєння кальцію. Такі фактори, як хороша структура ґрунту (високий вміст органічних речовин та вапна) висока температура ґрунту і достатня його вологість безпосередньо впливають на ріст коренів та сприяють хорошому поглинанню кальцію.

Засвоєння кальцію є пасивним процесом, тобто його поглинання частково визначається присутністю у ґрунті таких позитивно заряджених частинок (катіонів), як калій, магній чи аміачна форма азоту. На поглинання кальцію впливає і вологість ґрунту. У вологому ґрунті кальцій засвоюється гірше, і навпаки, у сухішому - краще. При засвоєні кальцію все навпаки. Тому, коли у період після цвітіння мають місце такі фактори, як підвищена вологість та низька температура ґрунту, високий вміст у ньому калію, магнію та аміачного азоту, здатність дерева до засвоєння кальцію знижується.

Етап подовження клітин

На етапі подовження клітин, що розпочинається десь за 6 тижнів після цвітіння, постачання кальцію до плодів відбувається, переважно, за допомогою системи трубок флоеми при асиміляції дерева. Однак дослідження свідчать, що таким чином кальцій, призначений для плодів, постачається у дуже обмеженій кількості. Аналогічна ситуація із бором, міддю, цинком та залізом. Інші ж еле-менти, такі, як калій, навпаки є значно рухливішими та легко надходять до плодів по системі трубок флоеми. Постачання кальцію до плодів, в основному, відбувається під час поділу клітин: розпочинається під час цвітіння та триває близько 6 тижнів. Протягом періоду росту плодів процес забезпечення їх кальцієм триває з кінця травня до збору врожаю.

Фактори впливу

Як під час поділу клітин, так і на етапі їх подовження, існує безліч чинників, що впливають на вміст кальцію у плодах. Інтенсивний ріст нових пагонів призводить до значної втрати вологи через молоде листя і пагони. Запаси вологи потім поповнюються за допомогою системи судин ксилеми. Листя випаровують у 10 разів більше вологи, ніж плоди. У результаті, більша частина розчиненого кальцію транспортується до верхівок пагонів, а не до плодів. Проте тут має місце також й інший процес. Деякі гормони (включаючи гібереліни та ауксини) формуються на кінчиках гілок, що ростуть. Ділянки з високою концентрацією гормонів сильніше привертають асимілянти та поживні речовини, що називається “ефектом поглинання”. У плодів також проявляється цей ефект, проте він слабший, ніж у листя. Інтенсивний ріст, особливо, відразу після цвітіння, призводить до прояву дефіциту кальцію у плодах. Пригнічення росту, наприклад, за допомогою підрізання коренів, може позитивно вплинути на вміст кальцію у плодах, що було підтверджено рядом досліджень.

Процеси цвітіння і зав'язування плодів також впливають на вміст кальцію. Під час рясного цвітіння стримуються процеси росту, в результаті чого більша кількість кальцію надходить до плодів, і менша - до пагонів.
Хороше запилення і зав'язування приведуть до утворення плодів із великою кількістю насіння, що визначає не лише розмір і форму плоду, але й концентрацію кальцію у ньому (див.Таблицю 1).

Таблиця 1: Взаємозв’язок між кількістю насінин у плоді з його розміром
та вмістом кальцію у ньому

Роль азоту

Ймовірність виникнення хвороб, пов'язаних із вмістом кальцію (в т.ч. хвороб при зберіганні) також визначається співвідношенням K/Ca, (K + Mg)/Са і N/Са. Вплив співвідношень К/Са і (К+Mg)/Ca є загальновідомим.
Проте роль азоту ще потребує з’ясування. Азот стимулює ріст. Як вже зазначалося, інтенсивний ріст сприяє зниженню вмісту кальцію у плодах. Внесення великої кількості азоту у серпні-вересні покращує поглинання калію і магнію, збільшуючи співвідношення К/Са у плодах, що є небажаним. Високі показники співвідношення N/Са, K/Са і /або (К + Mg)/Са, свідчать про значну ймовірність виникнення хвороб при зберіганні.
Вплив внесення азотних добрив на співвідношення К /Са і N /Са та їх взаємозв'язок із гіркою плямистістю продемонстровано на прикладі дослідження сорту яблуні Boskoop (див. Таблицю 2).

Таблиця 2: Вплив застосування азотних добрив на співвідношення K/Ca та N/Ca у плодах, а також на пошкодження гіркою плямистістю

Підвищення рівня кальцію

Запорукою отримання щільних, здорових плодів із високим вмістом кальцію, є узгодженість процесів обрізки та удобрення. Заходи спрямовані на підвищення рівня кальцію у плодах при удобренні ґрунту не є достатньо результативними. Значно ефективнішим є проведення позакореневого підживлення препаратами на основі кальцію. Існує широкий спектр таких продуктів на основі кальцію, доступних у нітратній, хлоридній та форміатной формах. Проведення позакореневого підживлення препаратами на основі кальцію за допомогою обприскування дозволяє кальцію через шкірку проникати безпосередньо у плоди. Адже тільки невелика кількість кальцію, поглиненого листовим апаратом, досягає плодів. Тривають дискусії щодо оптимальних періодів проведення підживлення кальцієм. Раніше  обприскування препаратами на основі кальцію не проводилося б до червневого опадання (кінець червня), бо вважалося, що плоди ще не досягли достатнього розміру, щоб поглинати необхідну кількість кальцію. Результати досліджень, що проводилися у Kompetenzzentrum GARTENBAU (KoGa) у Райнбаху (Німеччина), показали вплив періоду обприскування препаратами на основі кальцію на рівень кальцію у плодах і виникнення гіркої плямистості (див. Таблицю 3).

Таблиця 3. Вплив оприскування кальцієм у ранні та пізні періоди на його вміст у плодах та на розвиток гіркої плямистості 

Зниження ймовірності виникнення плодової гнилі (Gloeosporium)

Є ще одна причина проведення декількох обприскувань кальцієм до збору врожаю. Справа в тому, що плоди із достатнім вмістом кальцію рідко піддаються плодової гнилі у процесі зберігання. При проведенні досліджень, порівнювалися результати 4-х обприскувань хлоридом кальцію (5 кг/га) у серпні з проведенням 4-х обприскувань хлоридом кальцію (5 кг/га) або 4-х обприскувань хлоридом кальцію (10 кг/га) у вересні. Обприскування у вересні призвели до суттєвого зменшення випадків виникнення плодової гнилі.

Кальцієві добрива

Нітрат кальцію або хлорид кальцію традиційно застосовуються для підвищення рівня вмісту кальцію, але хлорид кальцію є більш ефективним. Він має високу концентрацію кальцію і легко засвоюється. Недоліком хлориду кальцію є те, що, він може стати причиною фітотоксичного по-шкодження (опіків) листя і плодів (особливо при високих температурах).Нітрат кальцію у цьому відношенні менш небезпечний і може застосовуватися при більш високих температурах. Недоліком нітрату кальцію є те, що  як доповнення до кальцію застосовують азот (що, як вже зазначалося, є небажаним, оскільки може призвести до виникнення хвороб при зберіганні). Багато з нових кальцієвих добрив, присутніх на ринку, завдають мінімальної шкоди листю та плодам або повністю безпечні для них. Хоча вартість таких продуктів, як правило, вища, ніж звичайних нітрату та хлориду кальцію, вони є  більш ефективними.

Підщепа

Підщепа також впливає на засвоєння кальцію. Плоди, що вирощуються з використанням підщепи М9, як правило, мають вищий вміст кальцію, у порівнянні  з тими, що вирощуються із використанням підщеп серії ММ. Ще вищий вміст кальцію мають плоди, вирощені із використанням підщепи В491.

 

Поделиться