Бізнес планування

Резюме Проекту (суть, мета проекту, параметри бізнесу, джерела фінансування, основні фінансові показники)

1. Опис підприємства  та продукції, що ним вироблятиметься (місцезнаходження господарства, опис виробничих потужностей та продукції, технологій вирощування)

2. Виробничий план

2.1. Поетапний план впровадження Проекту

2.2. Вихідні дані для підготовки бізнес-плану  (в розрізі культур)

2.3. План закладання насаджень та планований валовий збір (в розрізі категорій насаджень) на строк реалізації Проекту

2.4. Характеристика сортів плодово-ягідних культур та технологій, які використовуватимуться господарством

2.5.План збирання врожаю плодово-ягідних культур різних сортів

2.6. Технологічні карти по закладанню та  догляду за насадженнями плодово-ягідних культур від закладання до повного вступу в плодоношення (в розрізі культур)

2.7. Ресурсний  CF (помісячна вартість необхідних ресурсів в розрізі культур та статей витрат)

2.8. Прямі  матеріальні витрати та прямі витрати на оплату праці в розрізі культур

2.9. Інші прямі витрати по Проекту

2.10. Загальногосподарські та загальновиробничі витрати

2.11. Адміністративні витрати

3. Інвестиційний план

3.1. План придбання необхідної техніки та обладнання 

3.2. Аналіз інвестицій у будівництво спеціалізованого комплексу для зберігання  та післязбиральної доробки фруктів (сховище для зберігання фруктів, сортувальна лінія, комплект обладнання та ін..)

3.3. Зведені капітальні витрати по Проекту

4. Зберігання та післязбиральна доробка продукції

4.1. Аналіз витрат на зберігання продукції

4.2. Аналіз  витрат на сортування продукції

4.3. Планований розрахунок витрат на упаковку  та ін. витрат.

4.4. Зведений розрахунок витрат на збут продукції

5. Маркетинговий план

5.1. Структура реалізації продукції (в розрізі видів продукції та каналів реалізації)

5.2. Розрахунок виручки від реалізації (в розрізі видів продукції та каналів реалізації)

6. Фінансовий план

6.1. Параметри Проекту

6.2. Зведені показники по Проекту

6.3. Структура джерел фінансування Проекту, умови залучення фінансування

6.4. Зведені витрати по вирощуванню усіх культур в господарстві

6.5. Прогнозний звіт про прибутки та збитки

6.6. Прогнозний звіт про рух грошових коштів по Проекту

6.7. Розрахунок показників прибутковості та ефективності Проекту

Додатки

*У структурі бізнес-плану можливі зміни та доповнення в залежності від специфіки Проекту та вимог клієнта.

Розрахункова частина бізнес-плану являє собою автоматизовану розрахункову модель, розроблену у програмі Excel. При потребі можливе самостійне коригування розрахунку.

Спосіб отримання: у електронному вигляді.

 

Поделиться